Gong, časopis s vlastným názorom, časopis, ktorý má dušu.

Gong SK je kultúrno-umelecko-vzdelávací spoločenský časopis, ktorý vychádza pravidelne od r. 2011 4x do roka. Obsahuje nebulvárne rozhovory so známymi našimi aj zahraničnými osobnosťami sveta umenia a kultúry. Snaží sa zamerať pozornosť čitateľa aj na iné oblasti, ku ktorým patrí história, literatúra alebo cestopisné články. Priestor v magazíne má akákoľvek oblasť súvisiaca s krásnom a vzdelanosťou, ale taktiež humor a satira.

Typickou črtou jeho dramaturgie je čistý autorský prístup k článkom, i ku grafickému spracovaniu materiálov. Gong nie je odnož žiadneho zahraničného média, ani nie je finančne, či inak spravovaný silným vydavateľstvom, nie je teda ani závislý od potrieb akejkoľvek skupiny, ktorá by cez Gong mohla šíriť svoje záujmy. Na Slovensku nie je veľa časopisov, ktoré by sa mohli prezentovať podobnou charakteristikou.

Do svojej tvorby zapája redakcia časopisu Gong (samozrejme okrem redaktorov) aj viacerých slovenských umelcov , keďže ide o časopis, ktorý sa snaží väčšinu priestoru venovať umeniu, resp. kultúre ako takej. Na stránkach Gongu sa preto môžete začítať do myšlienok mnohých spisovateľov, cestovať s umelcami, ktorí sa cestovateľskej vášni venujú, zatúlať sa do divadiel, ktorým sa v iných časopisoch nevenuje dostatočný priestor, pretože nepatria do skupiny štátom dotovaných divadiel, zoznámiť sa so známymi umelcami „úplne inak“, ako je zvykom v iných médiách, poobzerať sa po galériách, ocitnúť sa na filmových, či divadelných festivaloch, zoznámiť sa so združeniami, ktoré venujú svoj čas a energiu znevýhodneným skupinám obyvateľstva, skrátka, každý „kultúrychtivý“ čitateľ si tu nájde to svoje. Svojím zameraním je zaujímavý  pre vzdelaných, kultúrne orientovaných a sčítaných ľudí so zmyslom pre vkus a estetiku.

V rámci inzercie, prezentácie a PR je alternatívou pre spoločnosti, ktoré sa nechcú prezentovať len v bulvári, resp. v mainstreamových médiách. Časopis je dostupný v bežnej distribučnej sieti, vo väčšine stánkov na Slovensku.

Gong Tn/Ba/Pn. Na požiadanie vyrábame schránkové verzie časopisu “na mieru zakaznikom”. Doteraz vzniklo cca 30 schránkových verzií časopisu (náklad od 10 do 20 000ks), ktoré bývajú zdarma k dispozícii buď na rôznych festivaloch (Art Film Fest, Dotyky a spojenia, Dobrý festival, Cinematik), alebo sú schránkované v rôznych mestách (Bratislava, Trenčín, Martin, Pieštany, Košice). Periodicita týchto vydaní je pohyblivá, od 6 do 10 vydaní ročne.

Vaša redakcia: Mgr. art. Judita Hansman, Mgr. Andrej Žitňan, PhD, Ing. Peter Halák, Ing. František Lintner

Časopis GONG