Gong TN / BA

Plnofarebný časopis formátu A4, distribuovaný ZADARMO v náklade 20 000 ks v trenčianskom, resp. bratislavskom regióne. Je zameraný na profilové rozhovory so známymi osobnosťami sveta kultúry a umenia. Zároveň ponúka priestor podnikateľom, ktorí dosiahli v trenčianskom/bratislavskom kraji úspechy a chcú ich prezentovať. Články sú kombinované s inzerciou v pomere 60% (články) : 40% (inzercia).

Cenník plošnej inzercie
základné ceny (s DPH)
celá strana 290 €
1/2 strany 150 €
1/3 strany (DL) 100 €
1/4 strany 80 €
Príplatky
titulná strana +100%
zadná strana +25%
Zľavy
3 mesiace -5%
6 mesiacov -10%
12 mesiacov -25%

Gong SK 2014

Formát Cena
4. obálková stránka 1 500 €
2-3. obálková stránka 1 250 €
celá stránka – vnútro 1 000 €
polstrana 600 €
tretina strany 400 €
štvrtina strany 350 €
Zľavy za opakovanie
3- až 5-krát -10%
6- až 9-krát -15%
10- a viackrát -20%

Všeobecné podmienky
- ceny sú konečné
- vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu inzercie s možnosťou odmietnuť jej vydanie

Technická špecifikácia
Počet strán: . . . . . . . . . . . . 76
Periodicita: . . . . . . . . . . . . štvrťročník
Papier: . . . . . . . . . . . . . . . . obálka 170gr.NM, vnútro 90gr.NM
Formát: . . . . . . . . . . . . . . . 210 x 275 mm + 3 mm spadávky
Obálka: . . . . . . . . . . . . . . . matné lamino/parciálny lak
Väzba: . . . . . . . . . . . . . . . . V2
Náklad: . . . . . . . . . . . . . . . 10 000 ks

Odovzdanie podkladov:
- v elektronickej podobe najneskôr 5 dní pred uzávierkou čísla
- podklady na grafické spracovanie najneskôr 10 dní pred uzávierkou čísla

Časopis GONG